موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش

با مجوز رسمی از وزارت علوم، موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش در اقدامی فرهنگی و جهت خدمت به هموطنان عزیز به طور تخصصی در زمینه اعزام دانشجویان ایرانی به دانشگاه های کشور ترکیه فعالیت مینماید. ودر این راستا به ایجاد روابط همکاری و پارتنرشیب متعددی با دانشگاه ها، کالج ها و موسسات در کشور ترکیه اقدام نموده است. به دلیل ضرورت انتخاب راه مناسب، موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش بر آن شده است تا دانشجویان را به صورت تخصصی راهنمایی نموده و گستره وسیعی از خدمات آموزشی را به آنان ارائه دهد،

مدیر عامل موسسه اعزام آداک علم

مدیرعامل موسسه آداک علم داریوش آقای دکتر داریوش طلعتی، پژوهشگر بین المللی معادلات انتگرالی، فارغ التحصیل رشته مهندسی فیزیک (بورسیه وزارت علوم ترکیه ) از دانشگاه آنکارا ۲۰۱۳ و همچنین دارای دوره تخصصی معادلات دیفرانسیل از دانشگاه پیزای ایتالیا ۲۰۱۴ است. آقای دکتر داریوش طلعتی در کنار اعزام دانشجو به کشور ترکیه، از سال ۸۵ تابحال در دانشگاه های مختلفی چون دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه آزاد و پیام نور تدریس نموده است. مقالات آقای دکتر داریوش طلعتی در نشریه های با ایمپکت فاکتور ۵ چاپ شده اند:اینجا کلیک کنید

مصاحبه نشریه دانشگاه با دکتر داریوش طلعتی با عنوان پژوهشگر بین المللی:اینجا کلیک کنید

موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش

با مجوز رسمی از وزارت علوم، موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش در اقدامی فرهنگی و جهت خدمت به هموطنان عزیز به طور تخصصی در زمینه اعزام دانشجویان ایرانی به دانشگاه های کشور ترکیه فعالیت مینماید. ودر این راستا به ایجاد روابط همکاری و پارتنرشیب متعددی با دانشگاه ها، کالج ها و موسسات در کشور ترکیه اقدام نموده است. به دلیل ضرورت انتخاب راه مناسب، موسسه اعزام دانشجوی آداک علم داریوش بر آن شده است تا دانشجویان را به صورت تخصصی راهنمایی نموده و گستره وسیعی از خدمات آموزشی را به آنان ارائه دهد،

مدیر عامل موسسه اعزام آداک علم

مدیرعامل موسسه آداک علم داریوش آقای دکتر داریوش طلعتی، پژوهشگر بین المللی معادلات انتگرالی، فارغ التحصیل رشته مهندسی فیزیک (بورسیه وزارت علوم ترکیه ) از دانشگاه آنکارا ۲۰۱۳ و همچنین دارای دوره تخصصی معادلات دیفرانسیل از دانشگاه پیزای ایتالیا ۲۰۱۴ است. آقای دکتر داریوش طلعتی در کنار اعزام دانشجو به کشور ترکیه، از سال ۸۵ تابحال در دانشگاه های مختلفی چون دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه آزاد و پیام نور تدریس نموده است. مقالات آقای دکتر داریوش طلعتی در نشریه های با ایمپکت فاکتور ۵ چاپ شده اند:اینجا کلیک کنید

مصاحبه نشریه دانشگاه با دکتر داریوش طلعتی با عنوان پژوهشگر بین المللی:اینجا کلیک کنید