اگر میخواهید تحصیل در دانشگاه های معتبر ترکیه در رشته های مختلف مثل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و… تحصیل خود را شروع کنید، پس با  موسسه آداک علم داریوش همراه باشید.

متقاضیان عزیز اگر سوالی در ارتباط با تاریخ نحوه ثبت‌نام و مراحل آزمون یوس ۲۰۲۲را  دارید، می‌توانید به‌صورت رایگان از مشاورین  مجموعه آداک علم داریوش راهنمایی بگیرید.

برای ارتباط با مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۹۱۴۳۴۳۴۰۶۴

۰۹۲۱۱۳۰۳۵۴۹

موسسه آداک علم دایوش برای شما متقاضیان عزیز تمامی اطلاعات و تاریخ ازمون ورودی دانشگاه ها و ثبت نام را به صورت کاملا رایگان برای شما انجام می دهد.

تاریخ امتحانات ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت

تاریخ دقیق آزمون های کنکور یوس و سهمیه پزشکی هردانشگاه – موسسه رسمی آداک علم داریوش تاریخ امتحانات یوس ۲۰۲۲ را هر هفته دوبار بروز رسانی میکند

بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت

تاریخ آزمون های کنکور یوس ترکیه هفته اول خردادماه

هفته اول خرداد تاریخ امتحانات ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ آکدنیز ۱۹ ماییس سلجوک تورگوت اوزال ۱۹ ماییس
هفته دوم خرداد تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ مارمارا ۱۷ایلول ساکاریا کاستامونو جمهوریت اولوداغ
هفته سوم خرداد تاریخ آزمون های یوس ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ اگه ارجیس استانبول اولوداغ دوملوپینار
هفته چهارم خرداد تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ مصطفی کمال کاراتکین آتاترک صدقی کوچمان
هفته اول تیرماه ۱۴۰۱ تاریخ ۲۰۲۲ کنکور یوس ترکیه YÖS 2022 SINAV TARİHİ کارادنیز تکنیک کارابوک عدنان مندرس گیرسون دوزجهتاریخ آزمون های کنکور یوس سال قبل- ۲۰۲۱

دانشگاه ماردین ارتوقلو

دانشگاه ماردین، در سه مرحله آزمون یوس برگزار می کند که به ترتیب زیر می باشند:

((آزمون اول))

تاریخ برگزاری: ۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت برگزاری: ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

((آزمون دوم))

تاریخ برگزاری: ۶ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری: ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

((آزمون سوم))

تاریخ برگزاری: ۱۷ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری:۱۱:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۲۵ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۷ تیر ۱۴۰۰

هزینه آزمون: اعلام نشده

دانشگاه مصطفی کمال

تاریخ برگزاری: ۱ خرداد ۱۳۹۹
ساعت برگزاری: ۱۰:۳۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده

دانشگاه ۱۹ مایس سامسون

تاریخ برگزاری: ۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری: ۱۳:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
هزینه آزمون:۴۰۰ لیر
مراکز آزمون: اعلام نشده

دانشگاه ارزروم تکنیک

تاریخ برگزاری: ۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۰:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده
مراکز ازمون: اعلام نشده

دانشگاه کارادنیز تکنیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۴:۰۰
تاریخ اعلام نتایج:۲۱ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر
مراکز آزمون: آنکارا، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، استانبول، ازمیر، کایسری، قونیه، مرسن، ترابزون، وان

دانشگاه هارران

این دانشگاه، در دو مرحله آزمون یوس برگزار می کند که به ترتیب زیر می باشند:

(( آزمون اول ))

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۴:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
هزینه آزمون: ۱۵۰ لیر

(( آزمون دوم ))

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون:۱۴:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۱۵۰ لیر

مراکز آزمون ها: شانلی اورفا، استانبول، مرسین، هاتای، آنکارا، قاضی آنتپ، کایسری، قهرمان ماراش

دانشگاه ارجیس

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون:۱۴:۳۰
تاریخ اعلام نتایج: ۹ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۳۷۵ لیر
مراکز آزمون: کایسری، آنکارا، استانبول

دانشگاه مرسین

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: اعلام نشده
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده
مراکز آزمون: اعلام نشده

دانشگاه چکوروا

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ مرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۴:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۹ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده
مراکز آزمون: آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان، هاتای، ترابزون، آنتالیا، ادیرنه

دانشگاه قاضی آنتپ

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۴:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: ۱۹ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۳۰۰ لیر
مراکز آزمون: اعلام نشده

دانشگاه قاضی عثمان پاشا

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۰:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: اعلام نشده
شروع ثبت نام آزمون: اعلام نشده
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده
مراکز آزمون: آذربایجان و آفریقا

دانشگاه ساکاریا

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج:۳۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام نشده
مراکز آزمون: اعلام نشده

دانشگاه جراح پاشا

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون:۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۲۵ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۵۰۰ لیر
مراکز آزمون: استانبول، انکارا، ازمیر، قاضی آنتپ، کایسری، ارزروم، ادیرنه

دانشگاه الوداغ

دانشگاه الوداغ به دو صورت آنلاین و حضوری آزمون یوس برگزارمی کند:

آزمون حضوری:

تاریخ برگزاری آزمون:۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۰:۰۰ به وقت ترکیه
مراکز آزمون: بورسا، استانبول، آنکارا، آنتالیا، ازمیر، قاضی آنتپ
هزینه آزمون: ۴۰۰ لیر

آزمون آنلاین:

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
هزینه آزمون: ۶۰۰ لیر

سایر جزئیات:

تاریخ اعلام نتایج: ۲ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانشگاه استانبول

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج:۱۳ مرداد ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۴۹۰ لیر
مراکز آزمون: آدانا، آنکارا، ادیرنه، ارزروم، قاضی آنتپ، هاتای، استانبول، ازمیر، کاهرامان ماراش، ماردین، شانلی اورفا، ترابزون، تهران، وان

دانشگاه اژه

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۳:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج:۱۱ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۴۵۰ لیر
مراکز آزمون: ازمیر، آنکارا، آنتالیا، استانبول، قاضی آنتپ

دانشگاه کاپادوکیا

دانشگاه خصوصی کاپادوکیا در پنج مرحله آزمون یوس برگزار می کند که به ترتیب زیر می باشد:

(( آزمون اول))
برگزارشد.

(( آزمون دوم ))

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: –
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

((آزمون سوم))

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: –
شروع ثبت نام آزمون: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۸ خرداد ۱۴۰۰

((آزمون چهارم))

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: –
شروع ثبت نام آزمون: ۱۶ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۴ مرداد ۱۴۰۰

(( آزمون پنجم))

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: –
شروع ثبت نام آزمون: ۱۴ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲ مرداد ۱۴۰۰

هزینه هر آزمون: ۱۵ دلار
مراکز آزمون: استانبول، نوشهیر

دانشگاه دوملوپینار

دانشگاه دوملوپینار در سه مرحله به صورت آنلاین و حضوری آزمون یوس برگزار می کند:

((مرحله اول))

آزمون مرحله اول فقط به صورت آنلاین برگزار می شود.
تاریخ برگزاری آزمون:۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

((مرحله دوم))

آزمون مرحله دوم به صورت آنلاین و حضوری برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: ۱۱ تیر ۱۴۰۰
شروع ثبت نام آزمون: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۹خرداد ۱۴۰۰

((مرحله سوم))

آزمون مرحله سوم فقط به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری آزمون: ۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۱:۰۰
تاریخ اعلام نتایج: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
شروع ثبت نام آزمون: ۱۴ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: اعلام خواهد شد.

دانشگاه اینونو

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۴:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۲۲ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون:۲ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۳۵۰ لیر
مراکز آزمون : مالاتیا، آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ

دانشگاه پاموک کاله

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ تیر ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۵:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۴ مرداد ۱۴۰۰
شروع ثبت نام آزمون: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۷ خرداد ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۳۵۰ لیر
مراکز آزمون: دنیزلی

دانشگاه آدیامان

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: اعلام خواهد شد.
تاریخ اعلام نتایج: اعلام خواهد شد.
شروع ثبت نام آزمون:اعلام خواهد شد.
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: اعلام خواهد شد.
هزینه آزمون:اعلام خواهد شد.

دانشگاه جمهوریت

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
ساعت برگزاری آزمون: ۱۰:۰۰ به وقت ترکیه
تاریخ اعلام نتایج: ۴ تیر ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت نام در آزمون: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه آزمون: ۲۵۰ لیر
مراکز آزمون: استانبول، آنکارا، سیواس، وان، قاضی آنتپ، تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.