ویدیوهای آموزشی زبان ترکی استانبولی

ویدیوی جمع بندی تومر سطح یک
الفبای زبان ترکی استانبولی-آداک علم
علامت جمع آداک علم
سوال کردن آداک علم
پسوند در آداک علم داریوش
تبدیل حروف به حروف فیستیکچی آداک علم
گرامر هست و نیست
گرامر سطح دو آداک علم
کل گرامر سطح دو پیشرفته آداک علم
کل گرامر سطح دو قسمت سوم آداک علم
گرامر توانستن
جمله بندی۳
افعال مهم ترکی
کل گرامر سطح سوم آداک علم
قسمت دوم سطح سه آداک علم
اصطلاحات رایج