دانشگاههای مورد تایید ترکیه توسط وزارت علوم ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه

گروه الف (ممتاز)
 • دانشگاه بیلکنت / Bilkent Üniversitesi
 • دانشگاه بغازیچی / Boğaziçi Üniversitesi
 • دانشگاه حاجت‌تپه / Hacettepe Üniversitesi
 • دانشگاه کوچ / Koç Üniversitesi
 • دانشگاه فنی خاورمیانه / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه سابانجی / Sabancı Üniversitesi

گروه ب (خوب)

 • دانشگاه آنکارا / Ankara Üniversitesi
 • دانشگاه چانکایا / Çankaya Üniversitesi
 • دانشگاه چوکوراوا / Çukurova Üniversitesi
 • دانشگاه ۹ ایلول / Dokuz Eylül Üniversitesi
 • دانشگاه اگه – اژه / Ege Üniversitesi
 • دانشگاه ارجیس / Erciyes Üniversitesi
 • دانشگاه قاضی / Gazi Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول تکنیک / İstanbul Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول / Istanbul Üniversitesi
 • دانشگاه کارابوک / Karabük Üniversitesi
 • دانشگاه مارمارا – مرمره / Marmara Üniversitesi
 • دانشگاه یلدیز تکنیک/ Yıldız Teknik Üniversitesi

گروه ج (متوسط)

 • دانشگاه آکدنیز / Akdeniz Üniversitesi
 • دانشگاه آنادولو / Anadolu Üniversitesi
 • دانشگاه آتیلیم/ Atılım Üniversitesi
 • دانشگاه باهچه شهیر – باغچه شهیر / Bahçeşehir Üniversitesi
 • دانشگاه اسگی شهیر / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول آیدین / İstanbul Aydın Üniversitesi
 • دانشگاه استانبول بیلگی / İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • انستیتو تکنولوژی برتر ازمیر / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • دانشگاه اکونومی ازمیر / Izmir Ekonomi Üniversitesi
 • دانشگاه کادیر هاس / Kadir Has Üniversitesi
 • دانشگاه کوجالی / Kocaeli Üniversitesi
 • دانشگاه KTO کاراتای / KTO Karatay Üniversitesi
 • دانشگاه ۱۹ ماییس/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • دانشگاه اوزیعین/ Özyeğin Üniversitesi
 • دانشگاه رجب طیب اردوغان / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • دانشگاه ساکاریا / Sakarya Üniversitesi
 • دانشگاه سلجوق / Selçuk Üniversitesi
 • دانشگاه اولوداغ بورسا / Bursa Uludağ Üniversitesi
 • دانشگاه قاضی آنتپ / Gaziantep Üniversitesi
 • دانشگاه یدی تپه / Yeditepe Üniversitesi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.